Prüfungsprogramm Kyokushin DKO

DKO Kyu Prüfungsprogramm.pdf
PDF-Dokument [172.8 KB]

Trainingsplan