Prüfungsprogramm Kyokushin DKO

DKO Kyu Prüfungsprogramm.pdf
PDF-Dokument [172.8 KB]

Trainingsplan

Trainingsplan
Trainingsplan 2019.pdf
PDF-Dokument [93.0 KB]